Zverejňovanie súhrnných správ v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.

Zariadenie sociálnych služieb Egídius v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje na svojom profile súhrnné správy:

  1. o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur,
  2. o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur,
  3. o zákazkách s nízkymi hodnotami.

Súhrnné správy sú zverejnené na tomto odkaze.