Aktuality

 


12.11.2019

Zariadenie sociálnych služieb Egídius v Bardejove Vás srdečne pozýva na

Deň otvorených dverí dňa 12. 11. 2019

„Nežná 30“

 

Časový harmonogram dňa otvorených dverí: 09:00 – 14:00 hod.

 

Sprievodné akcie:

  • Projekcia – Nežná revolúcia
  • Základné sociálne poradenstvo
  • Výstava ručných prác
  • Krátke pásmo básní a piesní – podľa počtu návštevníkov
  • Výstava fotografií z archívov
  • Symboly nežnej revolúcie


16. – 17.09.2019

 

Dobrovoľníci v Zariadení sociálnych služieb Egídius

 

V súčasnosti sa často stretávame s pojmom „dobrovoľníctvo“. Latinský význam slova „voluntarius“ znamená v preklade „ochotný, naklonený“. V istom zmysle je dobrovoľníkom každý, kto vykonáva nejakú činnosť v prospech niekoho druhého, a to bez nároku na finančnú odmenu. Čoraz častejším spôsobom vykonávania dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľníctvo venované mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám alebo školám a cirkevným spoločenstvám. Na Slovensku právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje Zákon č. 406/2011 –   Zákon o dobrovoľníctve.

Či už dobrovoľník venuje svoj čas a využíva svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti so zámerom pomôcť nejakým spôsobom inému človeku, skupine alebo organizácii, je to pre neho samotného vždy prínosné. Získava nové životné i pracovné skúsenosti, nadväzuje kontakty, spoznáva takýmto spôsobom nielen nových ľudí, ale i sám seba, rastie nielen odborne, ale aj ako osobnosť.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami každoročne organizuje na Slovensku národnú kampaň Týždeň dobrovoľníctva. V rámci Prešovského kraja zastrešuje túto akciu Prešovské dobrovoľnícke centrum. Na základe ich výzvy sa do Dní aktívneho dobrovoľníctva 2019 zapojilo aj naše Zariadenie sociálnych služieb Egídius.

A tak sme 16. septembra 2019 medzi nami privítali dobrovoľníkov z Hotelovej akadémie s pani učiteľkou Ing. Mariannou Kačmaríkovou. Naši prijímatelia sociálnych služieb sa od nich naučili, ako sa robia palacinky s rôznymi plnkami a tiež mrkvový koláč. Spolupráca bola veľmi príjemná a veselá, klienti sa z tejto aktivity veľmi tešili. Na druhý deň 17. septembra 2019 k nám zavítali dobrovoľníci zo Spojenej školy na Štefánikovej ulici s pánom učiteľom Bc. Jozefom Jurčákom, aby nám vytvorili svojimi fotoaparátmi pekné zábery zo života klientov v našom zariadení. Veríme, že spoločne strávené chvíle boli zaujímavou i poučnou skúsenosťou pre študentov. Naši chlapci i dievčatá boli veľmi spokojní a potešení ich návštevou.

Chceme vyjadriť vďaku všetkým zúčastneným, vedeniu oboch škôl, ktoré zareagovali na našu výzvu i Prešovskému dobrovoľníckemu centru za koordináciu akcie.

Spoločne sme dokázali, že dobré skutky sa dejú!


10.09.2019

 

V septembri sa na Slovensku budú diať dobré skutky. Neveríte? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči a pridajte ruku k DOBRU aj Vy. Od 16. – 22. septembra sa bude konať Týždeň dobrovoľníctva 2019 a do tejto národnej kampane sa zapojilo aj Zariadenie sociálnych služieb Egídius.

 

16.9.2019 8:30

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na návštevu nášho zariadenia práve v deň, kedy spustíme pre našich prijímateľov sociálnych služieb novú formu liečby a to KULINOTERAPIU. Radi privítame dobrovoľníkov, ktorí nám predstavia svoj obľúbený recept a naučia nás v našej tréningovej miestnosti uvariť alebo upiecť chutné a nenáročné jedlo, na ktorom si následne spoločne pochutíme.

 

17.9.2019 8:30

Vaše fotoaparáty – naše úsmevy. Privítame v našom zariadení vás, ktorí máte záľubu vo fotografovaní a zvečnili by ste úsmevy našich prijímateľov sociálnych služieb. Spoločne strávený čas bude potešením a spestrením pre nás i pre vás. Tešíme sa!

 

Bližšie info: Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD., t.č. 054/47 22 313

 


09.08.2019         

O.V.S. na prenájom nebytového priestoru

O.V.S. podmienky

Termín na predkladanie ponúk: do 26.08.2019 do 14:00 hod.

Skuška

 No Comments

okt23

Dňa 27.6.2017