Aktuality

27.09.2021

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) ku dňu 01.10.2021.

Krízový plán Zariadenie sociálnych služieb Egídius je prístupný na tomto odkaze.


07.12.2020

Africká skladba „Jerusalema“ je globálnym hitom počas lockdownu po celom svete. Virálnou sa stala potom, ako sa na internete objavovali tanečné videá. Ľudia v prvej línii dodávali cez tento song akúsi nádej a dobrú náladu. Do tanečnej výzvy sa zapájalo čoraz viac ľudí z celého sveta a v neposlednom rade aj my Slováci. Zdravotníci, dobrovoľníci, hasiči či policajti, ktorí sa zúčastnili na celoplošnom testovaní natočili niekoľko tanečných videí na pieseň.

..zapojili sme sa aj my, sociálne zariadenie...

Celé video nájdete na tomto O D K A Z E


08.09.2020

Opäť po roku sa naše Zariadenie sociálnych služieb Egídius zapája do národnej kampane Dni aktívneho dobrovoľníctva. Počas Týždňa dobrovoľníctva 2020 sa u nás uskutočnia dve aktivity, na ktorých medzi nami privítame dobrovoľníkov a spoločne dokážeme, že „dobré skutky sa dejú“.

         Obrazy našich životov DAD 2020                                                                                                      Sport spaja svety DAD 2020


07.05.2020

Zariadenie sociálnych služieb Egídius ako subjekt hospodárskej mobilizácie a v zmysle príslušných predpisov je povinné zverejniť

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2).

Krízový plán Zariadenie sociálnych služieb Egídius je prístupný na tomto odkaze.


20.04.2020

Na základe určenia Predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1  zákona  č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“), na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5  ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 zo dňa 15. marca 2020 , č. 115 zo dňa 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 zo dňa 27. marca 2020 (ďalej len „uznesenie vlády SR  č. 169/2020“) a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie,  na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu

u r č u j e

 

Organizáciu: Zariadenie sociálnych služieb Egídius

Adresa: Ťačevská 38, 085 01 Bardejov

ako subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 179/2011 Z. z.


01.04.2020

Vážení rodinní príslušníci, známi a priatelia,

chceme Vás všetkých informovať, že Vaši rodičia, deti, súrodenci a blízki sú v rámci možností v poriadku.

Až do odvolania platí u nás  síce zákaz návštev, ale v prípade záujmu je možné kontaktovať našich sociálnych pracovník a zdravotné sestry, ktoré Vám umožnia aspoň telefonický kontakt. resp.  videohovor (cez sociálne siete alebo  Skype a pod).

Pobyt v karanténe znášajú Vaši blízki dobre a z našej strany sa o nich staráme ako najlepšie vieme.

Verme spoločne, že sa táto situácia čo najskôr skončí a život sa vráti do bežných koľají.


12.11.2019

Zariadenie sociálnych služieb Egídius v Bardejove Vás srdečne pozýva na

Deň otvorených dverí dňa 12. 11. 2019

„Nežná 30“

 

Časový harmonogram dňa otvorených dverí: 09:00 - 14:00 hod.

Sprievodné akcie:

  • Projekcia – Nežná revolúcia
  • Základné sociálne poradenstvo
  • Výstava ručných prác
  • Krátke pásmo básní a piesní – podľa počtu návštevníkov
  • Výstava fotografií z archívov
  • Symboly nežnej revolúcie


16. - 17.09.2019

Dobrovoľníci v Zariadení sociálnych služieb Egídius

V súčasnosti sa často stretávame s pojmom „dobrovoľníctvo“. Latinský význam slova „voluntarius“ znamená v preklade „ochotný, naklonený“. V istom zmysle je dobrovoľníkom každý, kto vykonáva nejakú činnosť v prospech niekoho druhého, a to bez nároku na finančnú odmenu. Čoraz častejším spôsobom vykonávania dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľníctvo venované mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám alebo školám a cirkevným spoločenstvám. Na Slovensku právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje Zákon č. 406/2011 -   Zákon o dobrovoľníctve.

Či už dobrovoľník venuje svoj čas a využíva svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti so zámerom pomôcť nejakým spôsobom inému človeku, skupine alebo organizácii, je to pre neho samotného vždy prínosné. Získava nové životné i pracovné skúsenosti, nadväzuje kontakty, spoznáva takýmto spôsobom nielen nových ľudí, ale i sám seba, rastie nielen odborne, ale aj ako osobnosť.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami každoročne organizuje na Slovensku národnú kampaň Týždeň dobrovoľníctva. V rámci Prešovského kraja zastrešuje túto akciu Prešovské dobrovoľnícke centrum. Na základe ich výzvy sa do Dní aktívneho dobrovoľníctva 2019 zapojilo aj naše Zariadenie sociálnych služieb Egídius.

A tak sme 16. septembra 2019 medzi nami privítali dobrovoľníkov z Hotelovej akadémie s pani učiteľkou Ing. Mariannou Kačmaríkovou. Naši prijímatelia sociálnych služieb sa od nich naučili, ako sa robia palacinky s rôznymi plnkami a tiež mrkvový koláč. Spolupráca bola veľmi príjemná a veselá, klienti sa z tejto aktivity veľmi tešili. Na druhý deň 17. septembra 2019 k nám zavítali dobrovoľníci zo Spojenej školy na Štefánikovej ulici s pánom učiteľom Bc. Jozefom Jurčákom, aby nám vytvorili svojimi fotoaparátmi pekné zábery zo života klientov v našom zariadení. Veríme, že spoločne strávené chvíle boli zaujímavou i poučnou skúsenosťou pre študentov. Naši chlapci i dievčatá boli veľmi spokojní a potešení ich návštevou.

Chceme vyjadriť vďaku všetkým zúčastneným, vedeniu oboch škôl, ktoré zareagovali na našu výzvu i Prešovskému dobrovoľníckemu centru za koordináciu akcie.

Spoločne sme dokázali, že dobré skutky sa dejú!


10.09.2019

V septembri sa na Slovensku budú diať dobré skutky. Neveríte? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči a pridajte ruku k DOBRU aj Vy. Od 16. – 22. septembra sa bude konať Týždeň dobrovoľníctva 2019 a do tejto národnej kampane sa zapojilo aj Zariadenie sociálnych služieb Egídius.

 

16.9.2019 8:30

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na návštevu nášho zariadenia práve v deň, kedy spustíme pre našich prijímateľov sociálnych služieb novú formu liečby a to KULINOTERAPIU. Radi privítame dobrovoľníkov, ktorí nám predstavia svoj obľúbený recept a naučia nás v našej tréningovej miestnosti uvariť alebo upiecť chutné a nenáročné jedlo, na ktorom si následne spoločne pochutíme.

 

17.9.2019 8:30

Vaše fotoaparáty – naše úsmevy. Privítame v našom zariadení vás, ktorí máte záľubu vo fotografovaní a zvečnili by ste úsmevy našich prijímateľov sociálnych služieb. Spoločne strávený čas bude potešením a spestrením pre nás i pre vás. Tešíme sa!

 

Bližšie info: Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD., t.č. 054/47 22 313

 


09.08.2019         

O.V.S. na prenájom nebytového priestoru

O.V.S. podmienky

Termín na predkladanie ponúk: do 26.08.2019 do 14:00 hod.

2018

Skuška

 Komentáre vypnuté na Skuška

okt23
Dňa 27.6.2017