Kontakt

Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Egídius

 

 

Životopis

 

 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius

 

Ťačevská 38

085 01 Bardejov

IČO: 50595318

DIČ: 2120399369

 

Pracovisko:

 

Domov sociálnych služieb

Ul. 29. Augusta č. 4

085 01 Bardejov

Tel./Fax: 054/472 2530

Mobil: 0905 560 289

 

Účet pre dary a granty:

Číslo účtu: SK79 8180 0000 0070 0056 5580

 

Podporte našich prijímateľov sociálnej služby svojimi finančnými darmi a 2 % z dane

 

Občianske združenie Egídius – Zariadenie sociálnych služieb

Ťačevská 1644/38, 085 01 Bardejov

IČO: 50908189

IBAN: SK74 1100 0000 0029 4704 2114