Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú:

  1. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby ambulantná vo výške 577,92 €/mesiac,
  2. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby týždenná vo výške 888,16 €/mesiac.