Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú:

  1. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby ambulantná vo výške 683,76 €/mesiac,
  2. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby týždenná vo výške 992,96 €/mesiac.