Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú:

  1. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby ambulantná vo výške 559,29 €/mesiac,
  2. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby týždenná vo výške 602,33 €/mesiac.