Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú:

  1. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby ambulantná vo výške 534,04 €/mesiac,
  2. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby týždenná vo výške 600,79 €/mesiac.