2 % z dane

Milí darci,

pri Zariadení sociálnych služieb Egídius pôsobia 2 občianske združenia – Občianske združenie ALIA pre pomoc postihnutým občanom a Občianske združenie Egídius – Zariadenie sociálnych služieb.

Pre poberanie príspevkov z 2 % daní je pre rok 2020 oprávnené toto občianske združenie:

 

Občianske združenie Egídius – Zariadenie sociálnych služieb

Ťačevská 1644/38, 085 01 Bardejov

IČO: 50908189

IBAN: SK74 1100 0000 0029 4704 2114

 

Na tomto odkaze https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=27639 si môžete stiahnuť predvyplnené vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a editovateľné Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Za Váš príspevok z celého srdca Ď A K U J E M E.