Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú:

  1. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby ambulantná vo výške 533,41 €/mesiac,
  2. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby týždenná vo výške 533,41 €/mesiac.