Objednávky zariadenia Dúha 2013

Číslo Dodávateľ Ičo Predmet obj. Hodnota s DPH Dátum vystavenia Vystavil
OV13/0022 FEBA Projekt s.r.o., A.Svianteka 15, Bardejov 44655975 nákup kancelárskych potrieb 39 € 30.12.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0017 SOREA s.r.o., Odborárske nám.3, 81570 Bratislava 31339204 ubytovanie a stravovanie opatrovateliek PSK 230,36 € 8.11.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0021 Ján Krukár bytový textil, Komenského AB, Bardejov 37578561 nákup priemyselného tovaru koberec 300 € 22.11.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0016 Betrix s.r.o.,Mayerova 27, TrenÄŤianska Teplá 34101110 Nákup čistiacich prostriedkov 222,97 € 6.11.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0015 Kriško s.r.o. Kanašská 243/6, Fintice 44496362 revízia hasiacich prístrojov 18 € 4.11.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0018 Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov 17147786 Nákup čistiacich prostriedkov 217,42 € 12.11.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0019 FEBA Projekt s.r.o., A.Svianteka 15, Bardejov 44655975 nákup kancelárskych potrieb 138 € 12.11.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0020 RE-PR-O-M Ing. B.Tamáš 17142725 revízia elektrických zariadení 500 € 12.11.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0014 Marvan M. Vasilišinová, Dlhý rad 19, Bardejov 14290987 nákup priemyselného tovaru 220,92 € 18.10.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0013 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,Zvonárska 12, Košice 13954120 systematické vzdelávanie prac.soc. sl.- riaditeľ 360,- € 14.10.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0012 Marek Zajac -Zatex,Podhradie 11, 08633 Zborov 41227590 nákup OOPP 111 € 11.10.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0011 Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov 17143306 Nákup čistiacich prostriedkov 191,49 € 15.7.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0009 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 dodávka software Mikrosoft Office 2010 30 € 23.5.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0010 Dušan Hoclár - Univezál Priemyselný tovar, Nový Sad 15, Bardejov 30279356 nákup priemyselného tovaru 117 € 23.5.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0008 GRD s.r.o. Krupina 31645399 servisné práce váh 364,13 € 3.5.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0006 FEBA Projekt s.r.o., A.Svianteka BJ 44655975 nákup kancelár. Potrieb 192 € 14.3.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0007 Predajňa u Fecka, Záhradná 8, Bardejov 17143306 Nákup čistiacich prostriedkov 106 € 15.3.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0005 Ján Habiňák, Maľcov 190,08606 41995198 oprava plynových kotlov 30 € 8.3.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0004 Polygra Košice s.r.o. Ostrovského 1, Košice 17082528 nákup multifunkčného zariadenia 960 € 6.3.2013 Ing. Zelem riaditeľ
OV/13/0003 Polygra Košice s.r.o. Ostrovského 1, Košice 17082528 naplnenie toneru do tlačiarne 84 € 23.1.2013 Ing. Zelem riaditeľ
13/0002 TAI-Patrik Cubjak, Tačevska 8, 08501 Bardejov 40297128 softvare kancelársky balík Office 2010 300 € 23.1.2013 Ing. Zelem riaditeľ
13/0001 Oprava , predaj váh, Ing. Pillár Slavomír, Moyzesova 7, bardejov 37116321 ciachovanie váh 60 € 10.1.2013 Ing. Zelem riaditeľ